Czwartek, 11 sierpia 2022Imieniny: Luiza, Zuzanna, Włodzimierz

28.07.2012 Uroczystość nadania sztandaru

Sobota  28.07.2012r. była wielkim dniem. Tego właśnie wspaniałego, słonecznego, ciepłego popołudnia rozpoczęła się uroczystość przekazania, rozwinięcia i poświęcenia sztandaru Koła Łowieckiego „Cietrzew” w Kleszczelach.

Uroczystość zgromadziła szerokie grono gości zaproszonych: duchowieństwo kościoła prawosławnego i  katolickiego, przedstawicieli władz Okręgowych i Naczelnych PZŁ, Lasów Państwowych, przedstawicieli władz samorządowych, współinicjatorów i fundatorów, przedstawicieli Straży Granicznej, Policji i Straży Pożarnej, przedstawicieli zaprzyjaźnionych kół łowieckich, fundatorów oraz myśliwych i ich małżonek, które cierpliwie znoszą czasami długie nieobecności w domu i z wyrozumiałością wysłuchują o sukcesach i porażkach.

Zebranych gości przywitał Prezes KŁ „Cietrzew” Kol. Eugeniusz Sawicki, po czym odczytał okolicznościowy referat dotyczący powstania i funkcjonowania Koła oraz przybliżył nam znaczenie sztandaru łowieckiego dla myśliwych.

Następnie Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Białymstoku Kol. Jan Chwieroś odczytał  i wręczył akt nadania sztandaru. Przekazując ten akt Kołu Łowieckiemu „Cietrzew” zwrócił też uwagę, że sztandar jest symbolem idei prawego łowiectwa oraz znakiem koleżeńskiej i organizacyjnej wspólnoty.

Kol. Michał Borona poprosił fundatorów o wbicie  symbolicznych i pamiątkowych gwoździ w drzewce sztandaru.

Przed uroczystym poświęceniem sztandaru przez ks.Jana Krasowskiego i ks.mitrata Mikołaja Kiełbaszewskiego, Prezes Zarządu Koła Łowieckiego w Kleszczelach Kol. Eugeniusz Sawicki przejął sztandar od Prezesa ORŁ w Białymstoku, aby oddać w ręce chorążego - Kol.Andrzeja Omelianowicza. Wszystko odbywało się według rycerskiego rytuału. Było przyklęknięcie, ucałowanie sztandaru i jego prezentacja, a po uroczysku rozlegał się „Marsz św. Huberta”.

Przemawiający składali gratulacje, ale także przedstawiali czym jest sztandar. Gratulowano Kołu zaangażowania i osiągnięć na niwie łowieckiej. Od tej pory sztandar będzie elementem, który będzie wyróżniał KŁ „Cietrzew” spośród innych kół.

Myśliwską oprawę muzyczną podczas całej uroczystości zapewnił sygnalista Mariusz Tokajuk –
wicedyrektor Zespołu Szkól Leśnych w Białowieży.

Uroczystość zakończyła się biesiadą myśliwską, która przy przednim jadle, napitkach i wspaniałej muzyce trwała do późnych godzin wieczornych.

Podniosłe wydarzenia tego lipcowego dnia wpisały się na trwałe złotymi zgłoskami w bogatą historię Koła Łowieckiego „Cietrzew” w Kleszczelach.


W sierpniu polujemy na:
Jelenie szlachetne:
byki od 21.08
Sarny:
kozły
Dziki:
odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki cały miesiąc, a lochy od 15.08

Całość >>


Źródło: http://www.pzlow.pl