Zarząd i Komisja Rewizyjna Koła Łowieckiego

Zarząd Koła Łowieckiego ,,Cietrzew” w Kleszczelach:

   Sawicki Eugeniusz – prezes koła
  Borona Michał – członek zarządu
  Kazimieruk Jan – łowczy koła
   Adamiec Eugeniusz   – członek zarządu
   Polak Janusz – skarbnik koła
   Omelianowicz Andrzej – sekretarz koła


Sawicki Eugeniusz

Sawicki Eugeniusz - w PZŁ od 1982 r., selekcjoner, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w latach 1985 – 1988, sekretarz koła w latach 1988 – 2010, Prezes koła od 2010 r. do chwili obecnej, członek komisji wyceny trofeów przy ZO PZŁ w Białymstoku od 2005 r.,    odznaczony: - Brązowym Medalem Zasługi łowieckiej w 1998 r., - Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej w 2006 r. , oraz - Brązowym Medalem  za zasługi dla Łowiectwa Białostockiego w 2000 r. ,członek Okręgowej Rady Łowieckiej od 2010r., odznaczony Srebrnym Medalem za Zasługi dla Łowiectwa Białostockiego w 2012r.


Adamiec Eugeniusz

 

Adamiec Eugeniusz – w PZŁ od 1979 r., selekcjoner, łowczy koła od 20.05.1990 r. do 31.12.2020 r, odznaczony: - Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej w 1998 r., - Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej w 2006 r. ,  Brązowym Medalem  za zasługi dla Łowiectwa Białostockiego w 2000 r., oraz Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej w 2012r., Złotym Medalem za zasługi dla Łowiectwa Białostockiego w 2016r.
    

 

Omelianowicz Andrzej -  w PZŁ od 1996 r., selekcjoner, członek zarządu koła w-ce łowczy w latach 2000 – 2010, sekretarz koła od 2010 r. do chwili obecnej, strażnik łowiecki od 2006 r. do chwili obecnej,  odznaczony:  - Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej w 2011 r.,  - Brązowym Medalem  za zasługi dla Łowiectwa Białostockiego w 2006 r.Polak Janusz -  w PZŁ od 2002 r., selekcjoner,
 członek zarządu koła od 2010 r. do chwili obecnej.
Odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej w 2016r.
Skarbnik koła od 2016r. .Komisja rewizyjna Koła Łowieckiego ,,Cietrzew” w Kleszczelach:

     Młodzianowski Paweł s. Pawła –  przewodniczący kom. rew.
     Czykwin Piotr                           –  członek kom. rew.
     Szymańczuk Tomasz                 –  członek kom. rew.