Środa, 5 października 2022Imieniny: Igor, Placyd, Apolinary

Sztandar Koła Łowieckiego

Od założenia Koła Łowieckiego „Cietrzew” w Kleszczelach w roku 1946 nasze Koło nie miało sztandaru, którego obecność uświetniałaby imprezy łowieckie, jak na przykład ślubowania nowowstępujących, wręczanie odznaczeń i wyróżnień, jubileusze, uroczystości państwowe i kościelne oraz pogrzeby myśliwskie. Ważnym czynnikiem motywującym ustanowienie Sztandaru był fakt, że myśliwi zrzeszeni w naszym Kole przywiązują ogromną wagę do ceremoniału i symboliki. To właśnie Sztandar integruje środowisko, cementuje wytworzone więzi społeczności myśliwych, sprzyja kształtowaniu i utrwalaniu tradycji, uczy szacunku dla przyrody. Te ideały, głęboko zakorzenione w społeczności braci myśliwych KŁ”Cietrzew” sprawiły, że 29.05.2011 roku Zarząd Koła podjął starania, aby w nadchodzącym roku zrealizować projekt ustanowienia sztandaru.

Dla myśliwych nadanie sztandaru to coś wyjątkowego, bo jest on symbolem najwyższych wartości, którym przyświeca umiłowanie do przyrody, ochrona zwierzyny dziko żyjącej, zacieśnienia społeczności myśliwych i sympatyków łowiectwa. Sztandar łowiecki jest dla myśliwych, członków Polskiego Związku Łowieckiego, najwyższym znakiem ogniw organizacyjnych. Jest też symbolem idei prawego polskiego łowiectwa, nawiązaniem do wielowiekowych tradycji, poszanowania praw ojczystej przyrody oraz dążeń do utrzymania jej jak najlepszym stanie. Sztandary towarzyszą członkom Polskiego Związku Łowieckiego w najważniejszych i uroczystych wydarzeniach życia organizacyjnego oraz w momentach szczególnych dla łowieckiej wspólnoty. Są, symbolem uzewnętrzniającym szczytne wartości duchowe i moralne polskiego łowiectwa, dlatego należy się im szacunek i honory. Sztandary, ich używanie i zachowanie się wobec nich, są ważną częścią bogatej polskiej symboliki łowieckiej.

Prace nad projektem sztandaru:

W dniu 29.05.2011 roku Uchwałą Walnego Zgromadzenia zobowiązano Zarząd Koła do podjęcia działań w sprawie ustanowienia sztandaru Kołu Łowieckiemu ,,CIETRZEW” w Kleszczelach. Powołano Komitet Organizacyjny w składzie :

  •  Kol. Eugeniusz Sawicki
  •  Kol. Eugeniusz Adamiec
  •  Kol. Andrzej Omelianowicz
  •  Kol. Janusz Polak
  •  Kol. Witold Panasiuk

Komitet Organizacyjny przystąpił do realizacji uchwały poprzez wystąpienie do macierzystej Okręgowej Rady Łowieckiej o akt przyzwolenia ustanowienia sztandaru.

Powołano skład pocztu sztandarowego. Powierzenie myśliwemu zaszczytu noszenia lub asystowania sztandarowi jest wyrazem uznania nie tylko dla jego zewnętrznej prezencji, ale także jego postawy etyczno - moralnej i zasług łowieckich. Do pocztu sztandarowego powołuje się więc myśliwych prawych i dobrze się prezentujących. W naszym Kole w jego skład wchodzą: chorąży- Kol. Andrzej Omelianowicz, Kol. Janusz Polak i Kol. Jan Kazimieruk.

Następnie Koledzy wchodzący w skład Komitetu Organizacyjnego przystąpili do opracowania projektu Sztandaru według kryteriów nawiązujących do tradycji Polskiego Związku Łowieckiego, tradycji i symboliki koła Łowieckiego ,,CIETRZEW”, zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Kolejnym podjętym krokiem było wystosowanie apelu, w którym Komitet Organizacyjny zwrócił się do myśliwych i sympatyków łowiectwa o włączenie się w sfinansowanie Sztandaru .

Należy podkreślić, że wykonanie nie byłoby możliwe bez finansowego wsparcia Darczyńców i Fundatorów sztandaru, którym pragniemy złożyć serdeczne podziękowania.

                                                                                       Darz Bór!!
KOMITET FUNDACJI SZTANDARU
DLA
KOŁA ŁOWIECKIEGO ,,CIETRZEW”
W KLESZCZELACH
Fundatorzy Sztandaru
Koła Łowieckiego
,,CIETRZEW” w Kleszczelach


Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie finansowe Komitetu Organizacyjnego
w ufundowaniu sztandaru dla Koła Łowieckiego ,,CIETRZEW” w Kleszczelach.
Dzięki uprzejmości Myśliwych z Koła Łowieckiego ,, CIETRZEW” w Kleszczelach działania na rzecz ufundowania sztandaru stały się możliwe do zrealizowania.


Z myśliwskim pozdrowieniem
DARZ BÓR
Komitet Organizacyjny

 

Lista wszystkich fundatorów sztandaru dla Koła Łowieckiego ,,Cietrzew” w Kleszczelach

1. ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ w Białymstoku

2. NADLEŚNICTWO BIELSK w Bielsku Podlaskim

3. Fleming Damgaard - zaprzyjaźniony myśliwy z Danii

4. M J & COMPAN M. Adamiec J. Dmitruk

5. SKALAK Piotr Anisiewicz

6. Basałaj Henryk - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

7. Banaszek Kazimierz - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

8. P.P.H.U. GÓRAL – DREW Antoni Białożyt

9. ,,DREWEXPOL” w Kleszczelach

10. ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH Jarosław Matwiejuk

11. WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE ,, JELEŃ ” w Nurcu

12. KOŁO ŁOWIECKIE ,, PODLASIAK ” w Bielsku Podlaskim

13. KOŁO ŁOWIECKIE ,, ŻUBR” w Hajnówce

14. ,,PZŁ ŁOWEX” Sp. z.o.o w Warszawa

15. Buczek Marcin

16. Fortuna Waldemar

17. Sawicki Eugeniusz - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

18. Dmitruk Jan - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

19. Czykwin Piotr s. Mikołaja - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

20. Adamiec Andrzej - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

21. ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH Mirosław Romanowicz

22. PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ w Czeremsze

23. KOŁO ŁOWIECKIE ,, JELEŃ w Milejczycach

24. Aneta Adamiec i Daniel Kuprewicz

25. Bank Spółdzielczy w Hajnówce

26. Borona Michał - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

27. Omelianowicz Andrzej - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

28. Kazimieruk Michał - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

29. Szymaniuk Jan - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczele

30. Kadłubowski Piotr - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

31. Kolenda Daniel - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

32. KOŁO ŁOWIECKIE ,, DZIK ” w Czeremsze

33. ,,ARHELAN’’ Burzyńscy S. j.

34. ,,BENDIX” Eugeniusz Adamiec

35. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Kleszczelach

36. Adamiec Eugeniusz - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

37. Artysiewicz Jerzy - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

38. Bączek Jerzy - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

39. Borona Grzegorz - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

40. Karpiuk Andrzej - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

41. Kolenda Michał - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

42. Krawczuk Stefan - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

43. Młodzianowski Paweł s. Pawła - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

44. Panasiuk Witold - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

45. Polak Janusz - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

46. Szymańczuk Tomasz - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

47. Urban Wiesław - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

48. Wawrusiewicz Mikołaj - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

49. Młodzianowski Piotr s. Pawła - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

50. Wróbel Stanisław - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

51. Weselski Włodzimierz

52. Kuczyński Kamil

53. Czykwin Piotr s. Piotra - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

54. Galuchowski Janusz - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

55. Kalinowski Mirosław - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

56. Romanowicz Mirosław - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

57. Narewski Jarosław

58. Młodzianowski Paweł s. Aleksego - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

59. ,,CENTRUM” H – P. w Kleszczelach

60. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Kleszczelach

61. NIEPUBLICZNY ZOZ ,,UNIMED” w Kleszczelach

62. APTEKA ,,AQUA” w Kleszczelach

63. Niegierewicz Irena

64. Badowiec Jan - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

65. Haponiuk Mikołaj - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

66. Jakubowski Jerzy - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

67. Kazimieruk Aleksander - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

68. Kazimieruk Jan - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

69. Kazimieruk Mikołaj - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

70. Korcz Jan - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

71. Małmyszko Jan - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

72. Młodzianowski Bazyl - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

73. Wróbleski Jan - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

74. Żywluk Anatol - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

75. Stulgis Wojciech - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

76. Wyganowski Józef - K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

77. Micewicz Jerzy - K.Ł.


W październiku polujemy na:
Jelenie szlachetne:
byki, łanie i cielęta
Jelenie sika:
byki, łanie i cielęta
Daniele:
byki, łanie i cielęta
 

Całość >>


Źródło: http://www.pzlow.pl