Piątek, 28 stycznia 2022Imieniny: Walery, Radomir, Karol

regulamin zawodów strzeleckich

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

W zawodach mogą brać udział wszyscy myśliwi Koła Łowieckiego „CIETRZEW ”. Zawody rozegrane zostaną w następujących konkurencjach:

1. Strzelanie do rzutków na kręgu myśliwskim ( skeet ) – 15 rzutków pojedynczych z prawem dwóch strzałów do rzutka.
2. Strzelanie do makiety zająca w przebiegu – 5 prawych przebiegów na odległość 35 m. Broń wolno ładować 2 nabojami. Dozwolone 10 strzałów z prawem 2 strzałów w przebiegu.
3. Strzelanie do sylwetki dzika w przebiegu – 5 prawych przebiegów na odległość 45 m. Broń wolno ładować 1 nabojem. Dozwolone 5 strzałów, z prawem 1 strzału w przebiegu.
4. Strzelanie do sylwetki stojącego rogacza - 5 strzałów na odległość 45 m. Broń wolno ładować przed każdym strzelaniem jednym nabojem.

W przypadku stwierdzenia większej ilości przestrzelin w tarczy niż dozwolona ilość strzałów w danej serii, wartość trafień będzie liczona od najniższej.

Każdy zawodnik może osiągnąć w wieloboju maksymalnie 38 punktów. Przy wynikach remisowych indywidualnie w wieloboju - o kolejności lokat decyduje:

- o I miejscu dogrywka na kręgu – 5 dubletów
- o pozostałych lokatach lepszy wynik w strzelaniu na kręgu myśliwskim.

BROŃ I AMUNICJA ORAZ WARUNKI STRZELANIA

1. Dopuszcza się do strzelania wyłącznie broń typu myśliwskiego śrutową.
2. W czasie zawodów dozwolone jest wzajemne pożyczanie sobie broni przez zawodników.
3. Do rzutków wolno używać śrutu o średnicy do 2,5 mm.
4. Do zająca wolno używać śrutu o średnicy do 3,5 mm.
5. Do dzika w przebiegu i sylwetki rogacza wolno używać kul typu Breneka.
6. We wszystkich konkurencjach dozwolona jest wyłącznie postawa stojąca.
 

Na strzelnicy należy zachować najdalej idące środki ostrożności , a w szczególności :

1. Broń przenosić bez pasków, z otwartymi zamkami lub złamana.
2. Nie wolno ładować broni przed zajęciem stanowiska strzeleckiego.
3. Nie wolno odwracać się na stanowisku i opuszczać go przed otwarciem broni.
4. Zabrania się ładowania broni większą ilości naboi niż jest dozwolona w danej konkurencji.
5. Składanie się, celowanie i strzelanie dozwolone jest tylko w kierunku pola lotu rzutków, przebiegu makiety zająca, dzika i sylwetki rogacza - wyłącznie za zgodą sędziego danej konkurencji.
6. Bezwzględnie należy przerwać strzelanie i rozładować broń, jeżeli na przedpolu ukażą się ludzie lub podany zostanie sygnał przerwania strzelania.
7. Nie oddanie strzału na skutek nie odbezpieczenia broni, nie napięcia mechanizmów spustowych, nie załadowania lub niesprawności broni, będzie liczony jako strzał chybiony.
8. Niewypały po zasygnalizowaniu można powtarzać.
9. Dublety trafione jednym strzałem będą powtarzane.
10. Strzały do uszkodzonych rzutków będą powtarzane.
11. Zawodnicy we własnym zakresie zaopatrują się w amunicję
12. Zawodnicy przystępujący do zawodów zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.
13. Zawodnicy nieprzestrzegający zasad regulaminu, a w szczególności dyscypliny i bezpieczeństwa zostaną przez Komisję sędziowską pozbawieni prawa dalszego uczestnictwa w zawodach.
14. Powołuje się komisje sędziowską w składzie:
- Paweł Młodzianowski - przewodniczący (instruktor strzel. myśliwskiego)
- Andrzej Adamiec - członek (instruktor strzel.myśliwskiego)
- Andrzej Omelianowicz - członek ((instruktor strzel. myśliwskiego)

Zarząd koła jako organizator zawodów zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie, o czym zawodnicy zostaną powiadomieni na spotkaniu przed zawodami.

ZARZĄD KOŁA


W styczniu polujemy na:
Jelenie szlachetne:
byki i cielęta przez cały miesiąc, a łanie do 15.01
Jelenie sika:
byki, łanie i cielęta do 15.01
Daniele:
byki cały miesiąc a łanie i cielęta do 15.01

Całość >>


Źródło: http://www.pzlow.pl