Środa, 5 października 2022Imieniny: Igor, Placyd, Apolinary

Łowisko

Tereny koła łowieckiego „Cietrzew” położone są w malowniczej dolinie rzeki Nurzec w sąsiedztwie Puszczy Białowieskiej. Obszar kola składa się z dwóch obwodów łowieckich o numerach 285 i 286

Obecnie koło posiada 2 obwody łowieckie o pow. 14 936 ha, w tym terenów leśnych. 4951 ha. Na jednego myśliwego przypada około 317,79 ha.

Obwód łowiecki 285 o ogólnej powierzchni 6466 ha, w tym pow. leśna 2193 ha

Obwód łowiecki 286 o ogólnej powierzchni 8025 ha, w tym pow. leśna 1638 ha

  

Podział obwodów łowieckich K.Ł. ,,Cietrzew” w Kleszczelach

na rewiry polowań.

 

Obw. Nr 285

 1. - z Kleszczel rzeką Dobrowódką do wsi Dobrowoda – drogą przy cmentarzu do szosy Policzn

  a-Kleszczele – szosą do Kleszczel.

 1. - ze wsi Dobrowoda drogą przy cmentarzu do szosy Kleszczele-Policzna – do stacji PKP Policzna – torami do wsi Dobrowoda.

 1. - z Kleszczel szosą w kierunku Hajnówki do rezerwatu – ponad rezerwatem do drogi Jelonka-Dobrowoda – do szosy Policzna-Kleszczele – szosą do Kleszczel.

 1. - ze wsi Jelonka ponad rezerwatem drogą do szosy Kleszczele-Policzna – w kierunku Policznej do dużego lasu – drogą ponad dużym lasem do wsi Jelonka.

 1. - z Kleszczel szosą do wsi Suchowolce – drogą polną do wsi Jelonka – szosą do Kleszczel.

 1. - ze wsi Suchowolce drogą polną do wsi Jelonka – drogą poza wsią Jelonka do granicy wsi Saki-Jelonka – do drogi Saki-Grabowiec – drogą do wsi Saki – przez wieś Saki do szosy – szosą do wsi Suchowolce.

 1. - ze wsi Grabowiec szosą do wsi Jelonka – ze wsi Jelonka drogą przez las do granicy wsi Saki-Jelonka – do drogi Saki-Grabowiec – drogą do wsi Grabowiec.

 1. - szosą ze wsi Saki do kolonii Malinniki-Sad – granicą obwodu do rzeki Białki – rzeką Białką do wsi Saki. 

 1. - ze wsi Saki drogą do wsi Toporki – ze wsi Toporki drogą do wsi Grabowiec – drogą do wsi Saki.

 1. - ze wsi Toporki do wsi Reduty – granicą obwodu do kolonii Malinniki- Sad – rzeką Białką do wsi Toporki.

 1. - ze wsi Toporki do wsi Reduty – rzeką do Rudki – drogą do wsi Grabowiec – ze wsi Grabowiec drogą do wsi Toporki.

 1. - ze wsi Grabowiec droga do wsi Rudka – rzeką Orlanką do wsi Dubicze Cerkiewne - szosą do wsi Grabowiec.

 

Obw. Nr 286

 1. - z Kleszczel torami do przejazdu kolejowego Zaburce – drogą do wsi Suchowolce – szosą do Kleszczel.

 1. - z Kleszczel rzeką Nurzec do rowu między Puchowem a Zaburcami – rowem do torów kolejowych – torami do Kleszczel.

 1. - ze wsi Suchowolce do przejazdu kolejowego Zaburce – torami do stacji PKP Suchowolce – drogą do wsi Suchowolce.

 1. - ze wsi Suchowolce drogą do stacji PKP Suchowolce – torami do przejazdu kolejowego Zaleszany – drogą polną do wsi Zaleszany-Rowy – szosą do wsi Suchowolce.

 1. - ze wsi Zaleszany-Rowy do przejazdu kolejowego Zaleszany – torami do wsi Gregorowce – szosą do wsi Malinniki – szosą do wsi Zaleszany-Rowy.

 1. - ze wsi Malinniki do wsi Gregorowce – torami do wsi Gredele – do rzeki Białej – rzeką Białą do kolonii Malinniki-Sad – szosą do wsi Malinniki.

 1. - ze wsi Wólka Wygonowska do przejazdu kolejowego Zaburce – torami do rowu między Puchowem a Zaburcami – rowem do rzeki Nurzec – rzeką do mostu Pawlinowo – przez wieś Pawlinowo drogą do wsi Wólka Wygonowska.

 1. - ze wsi Wólka Wygonowska do przejazdu kolejowego Zaburce – torami do przejazdukolejowego Zaleszany – drogą do wsi Wólka Wygonowska.

 1. - ze wsi Wólka Wygonowska drogą do przejazdu kolejowego Zaleszany – torami dowsi Gregorowce – drogą do wsi Wólka Wygonowska.

 1. - ze wsi Wólka Wygonowska do wsi Gregorowce – torami do stacji PKP Gregorowce– przez Dwór i Kosińszczynę do wsi Moskiewce – szosą do wsi Wólka Wygonowska.

 1. - ze wsi Moskiewce – wieś Krógłe – wieś Dydule – wieś Gredele – torami do stacji PKP Gregorowce – przez Dwór i Kosińszczynę do wsi Moskiewce.

 1. - ze wsi Wólka Wygonowska – przez wieś Pawlinowo – wieś Czechy Zabłotne – kolonia Krógłe – wieś Moskiewce – do wsi Wólka Wygonowska.

 1. - ze wsi Krasnowieś – granicą do wsi Szeszyły – do rzeki Nurzec – rzeką Nurzec do mostu na rzece w Pawlinowie – drogą do wsi Pawlinowo - drogą do wsi Czechy Zabłotne – do drogi Moskiewce-Krosnowieś – drogą do wsi Krasnowieś.

 1. – ze wsi Krasnowie – do drogi Czechy Zabłotne-Krógłe – drogą do wsi Krógłe – drogą do wsi Dydule – granicą obwodu do wsi Krasnowieś


W październiku polujemy na:
Jelenie szlachetne:
byki, łanie i cielęta
Jelenie sika:
byki, łanie i cielęta
Daniele:
byki, łanie i cielęta
 

Całość >>


Źródło: http://www.pzlow.pl