Poniedziałek, 27 czerwca 2022Imieniny: Cyryl, Maryla, Władysław

16.09.2012 zawody wędkarskie

Dnia 16.09.2012 r. w ur. ,,Bagno" odbyły się zawody wędkarskie naszego koła.W zawodach udział wzięło 10 myśliwych i 1 kandydat.
W wyniku komisyjnego ważenia złowionych ryb wyłonieni zostali zwycięzcy:
I miejsce – Fortuna Waldemar – z wagą 1,492 kg
II miejsce – Młodzianowski Bazyl – z wagą 0,639 kg
III miejsce – Krawczuk Stefan – z wagą 0,257 kg
Po wręczeniu nagród odbyło się uroczyste ognisko myśliwskie w którym wzięli udział zgromadzeni myśliwi wraz z rodzinami.

28.07.2012 Uroczystość nadania sztandaru

Sobota  28.07.2012r. była wielkim dniem. Tego właśnie wspaniałego, słonecznego, ciepłego popołudnia rozpoczęła się uroczystość przekazania, rozwinięcia i poświęcenia sztandaru Koła Łowieckiego „Cietrzew” w Kleszczelach.

Uroczystość zgromadziła szerokie grono gości zaproszonych: duchowieństwo kościoła prawosławnego i  katolickiego, przedstawicieli władz Okręgowych i Naczelnych PZŁ, Lasów Państwowych, przedstawicieli władz samorządowych, współinicjatorów i fundatorów, przedstawicieli Straży Granicznej, Policji i Straży Pożarnej, przedstawicieli zaprzyjaźnionych kół łowieckich, fundatorów oraz myśliwych i ich małżonek, które cierpliwie znoszą czasami długie nieobecności w domu i z wyrozumiałością wysłuchują o sukcesach i porażkach.

Zebranych gości przywitał Prezes KŁ „Cietrzew” Kol. Eugeniusz Sawicki, po czym odczytał okolicznościowy referat dotyczący powstania i funkcjonowania Koła oraz przybliżył nam znaczenie sztandaru łowieckiego dla myśliwych.

Następnie Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Białymstoku Kol. Jan Chwieroś odczytał  i wręczył akt nadania sztandaru. Przekazując ten akt Kołu Łowieckiemu „Cietrzew” zwrócił też uwagę, że sztandar jest symbolem idei prawego łowiectwa oraz znakiem koleżeńskiej i organizacyjnej wspólnoty.

Kol. Michał Borona poprosił fundatorów o wbicie  symbolicznych i pamiątkowych gwoździ w drzewce sztandaru.

Przed uroczystym poświęceniem sztandaru przez ks.Jana Krasowskiego i ks.mitrata Mikołaja Kiełbaszewskiego, Prezes Zarządu Koła Łowieckiego w Kleszczelach Kol. Eugeniusz Sawicki przejął sztandar od Prezesa ORŁ w Białymstoku, aby oddać w ręce chorążego - Kol.Andrzeja Omelianowicza. Wszystko odbywało się według rycerskiego rytuału. Było przyklęknięcie, ucałowanie sztandaru i jego prezentacja, a po uroczysku rozlegał się „Marsz św. Huberta”.

Przemawiający składali gratulacje, ale także przedstawiali czym jest sztandar. Gratulowano Kołu zaangażowania i osiągnięć na niwie łowieckiej. Od tej pory sztandar będzie elementem, który będzie wyróżniał KŁ „Cietrzew” spośród innych kół.

Myśliwską oprawę muzyczną podczas całej uroczystości zapewnił sygnalista Mariusz Tokajuk –
wicedyrektor Zespołu Szkól Leśnych w Białowieży.

Uroczystość zakończyła się biesiadą myśliwską, która przy przednim jadle, napitkach i wspaniałej muzyce trwała do późnych godzin wieczornych.

Podniosłe wydarzenia tego lipcowego dnia wpisały się na trwałe złotymi zgłoskami w bogatą historię Koła Łowieckiego „Cietrzew” w Kleszczelach.


W czerwcu polujemy na:
Sarny:
kozły
Dziki:
odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Przez cały rok wolno polować na:

  • borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
  • lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok;
  • piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych.


Źródło: http://www.pzlow.pl