Lista Członków Koła Łowieckiego "Cietrzew" w Kleszczelach

W/G STANU NA DZIEŃ 01.07.2013 ROKU.

MYŚLIWI MACIERZYŚCI:

 1. Adamiec Andrzej

 2. Adamiec Eugeniusz

 3. Adamiec Mikołaj
 4. Andrzejuk Jerzy

 5. Artysiewicz Jerzy

 6. Badowiec Jan

 7. Basałaj Henryk

 8. Bączek Jerzy

 9. Borona Grzegorz

 10. Borona Michał

 11. Czykwin Piotr s. Mikołaja

 12. Czykwin Piotr s. Piotra

 13. Dmitruk Jan

 14. Haponiuk Mikołaj

 15. Huk Jerzy
 16. Jakubowski Jerzy

 17. Jakubowski Piotr
 18. Kadłubowski Piotr

 19. Kalinowski Mirosław

 20. Karpiuk Andrzej

 21. Kazimieruk Aleksander

 22. Kazimieruk Jan

 23. Kazimiruk Mikołaj

 24. Kolenda Michał

 25. Kolenda Daniel
 26. Krawczuk Stefan

 27. Młodzianowski Bazyl

 28. Młodzianowski Paweł s. Aleksego

 29. Młodzianowski Paweł s. Pawła

 30. Młodzianowski Paweł s. Mikołaja

 31. Młodzianowski Piotr s.Pawła
 32. Omelianowicz Andrzej

 33. Onopiuk Adam
 34. Polak Janusz

 35. Romanowicz Mirosław

 36. Sawicki Eugeniusz

 37. Skorbiłowicz Leszek

 38. Smyk Michał

 39. Stulgis Wojciech

 40. Stulgis Krzysztof

 41. Szymaniuk Jan

 42. Szymańczuk Marcin
 43. Szymańczuk Tomasz

 44. Urban Wiesław

 45. Wasilewski Eugeniusz

 46. Wasiluk Mikołaj
 47. Wróblewski Jan

 

MYŚLIWI NIEMACIERZYŚCI:

 1. Banaszek Kazimierz

 2. Roszczenko Ireneusz
 3. Wyganowski Józef

 


  

Odeszli do ,,Krainy wiecznych łowów”:

Artem Krawczuk,

Antoni Wierzba,

Jan Gilewicz,

Aleksander Łuszczyński,

Paweł Tomczuk,

Mikołaj Rydz,

Michał Kaczko,

Pantalejmon Dobosz,

Parfien Troc,

Jerzy Kostko,

Adam Wesołowski,

Mikołaj Dubko,

Mikołaj Kułaj,

Jerzy Szulc

Aleksy Młodzianowski,

Włodzimierz Fiedoruk,

Piotr Saniukowicz,

Zdzisław Masztalerski,

Naum Mak,

Aleksander Kazimieruk,

Michał Adamiec,

Bazyl Ostapczuk ,

Mikołaj Jakimiuk,

Mikołaj Bachmat,

Kazimieruk Michał,

Młodzianowski Mikołaj,

Krawczuk Leon

Galuchowski Janusz

Panasiuk Witold